เลเวล 11 XP 1,200
200 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา