Úroveň 11 XP 1,200
200 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky