Úroveň 5 XP 526
74 XP pro dosažení 6. úrovně
Odznaky