Η λίστα αντικειμένων του Caper είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.