เลเวล 6 XP 658
42 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา