Dramn
Canada
 
 
I am a Dramn. "Follow your heart and nothing else."
💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💙Ellie💙
Trưng bày thành tựu
529
Thành tựu
20%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Nhóm yêu thích
Emo Princesses - Nhóm công khai
1,219
Thành viên
46
Đang chơi
343
Trên mạng
11
đang trò chuyện

Hoạt động gần đây

23 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
993 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg10
33 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
.uzi 1 Thg9 @ 11:51am 
No
MeGusta 15 Thg07 @ 10:54pm 
mmm yes
✪Acey boi 15 Thg07 @ 10:05am 
Hey i took a break im back feel free to add me back but +rep nice person good player :P

SpicyDoggo 22 Thg06 @ 7:25pm 
NiggyIceCream
carl 7 Thg06 @ 10:40am 
weird noise
Hex: Elephant Hitboxes 6 Thg06 @ 3:14pm 
22