เลเวล 29 XP 5,833
167 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 30
เหรียญตรา