Úroveň 29 XP 5,833
167 XP pro dosažení 30. úrovně
Odznaky