เลเวล 5 XP 560
40 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 6
เหรียญตรา