fio
 
 
看起来像个日呆
其实是个真·硬核玩家
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 11 giờ, 6 phút trước
Trò chơi yêu thích
85
Giờ đã chơi
41
Thành tựu
Trưng bày thành tựu
1,733
Thành tựu
8
Trò chơi toàn vẹn
24%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

483 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 13 Thg10
57 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 3 Thg10