Kronos
no name   Mexico, Mexico
 
 
kronos x 1993 ugk cru
Artwork Showcase

Recent Activity

57 hrs on record
last played on Aug 13
473 hrs on record
last played on Aug 13
261 hrs on record
last played on Aug 13
Uthrinix Jul 2 @ 5:43am 
+Konkorezis
ツキアカリ Aug 28, 2017 @ 9:04am 
+Desra
Uthrinix Feb 3, 2017 @ 12:23pm 
..................................+rep
..............................+rep
.........................-+ep
....................+rep.............................+rep
.......................+rep......................+rep...+rep
............................+rep.............+rep............+rep
................................+rep.....+rep....................+rep
+rep...............................+rep.............................+rep
...+rep........................+rep.....+rep
.......+rep...............+rep.............+rep
............+rep.....+rep......................+rep
..................+rep...............................+rep
.................................................+rep
.............................................+rep
.........................................+rep
.....................................+rep
Uthrinix Aug 31, 2016 @ 7:45am 
____________________________####__________
___________________________######_________
___________________________######_________
____________________________####__________
_____________________________##___________
___________________________######_________
__________________________#######_________
__####__________________#########_________
_######________________###_######_________
_######_______________###__######_________
__####_______________###___######_________
_____##################____######_________
_____##################+rep#######________
______#################____######_________
_______###_______#####_____######_________
______###_______#####______######_________
_____###________#####______######_________
#######_________##########_##############__
___________________________________________
:csgohelmet:
Uthrinix Aug 31, 2016 @ 7:45am 
____________________________####__________
___________________________######_________
___________________________######_________
____________________________####__________
_____________________________##___________
___________________________######_________
__________________________#######_________
__####__________________#########_________
_######________________###_######_________
_######_______________###__######_________
__####_______________###___######_________
_____##################____######_________
_____##################+rep#######________
______#################____######_________
_______###_______#####_____######_________
______###_______#####______######_________
_____###________#####______######_________
#######_________##########_##############__
___________________________________________
ツキアカリ Aug 31, 2016 @ 7:44am 
____________________________####__________
___________________________######_________
___________________________######_________
____________________________####__________
_____________________________##___________
___________________________######_________
__________________________#######_________
__####__________________#########_________
_######________________###_######_________
_######_______________###__######_________
__####_______________###___######_________
_____##################____######_________
_____##################+rep#######________
______#################____######_________
_______###_______#####_____######_________
______###_______#####______######_________
_____###________#####______######_________
#######_________##########_##############__
___________________________________________