เลเวล 21 XP 3,390
210 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 22
เหรียญตรา