lauva
Anıl Aslan   Istanbul, Istanbul, Turkey
 
 Artwork Showcase
PAŞA
1
mal fenerli :steamhappy:
Selam Canim Apr 11, 2019 @ 11:50am 
+rep ayı
4000 SENELİK DEVLET AKLI Oct 23, 2018 @ 7:35am 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░██████╗░███████╗██████╗░░
░░██╗░░██╔══██╗██╔════╝██╔══██╗░
██████╗██████╔╝█████╗░░██████╔╝░
╚═██╔═╝██╔══██╗██╔══╝░░██╔═══╝░░
░░╚═╝░░██║░░██║███████╗██║░░░░░░
░░░░░░░╚═╝░░╚═╝╚══════╝╚═╝░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
TAKSİM DELİSİ Oct 18, 2018 @ 9:26am 
+rep
4000 SENELİK DEVLET AKLI Mar 25, 2018 @ 9:23am 
Yayından Selamlarrrr
spec9 Feb 17, 2018 @ 8:33am 
-rep kalbimi çaldı