kozacki_kox
Bulawayo, Zimbabwe
 
 
No information given.
Currently Offline
k1mb4ll ツ Jan 28 @ 6:11pm 
███╗░░░██╗██╗░██████╗░░██████╗░███████╗██████╗
████╗░░██║██║██╔════╝░██╔════╝░██╔════╝██╔══██
██╔██╗░██║██║██║░░███╗██║░░███╗█████╗░░██████╔╝
██║╚██╗██║██║██║░░░██║██║░░░██║██╔══╝░░██╔══██╗
██║░╚████║██║╚██████╔╝╚██████╔╝███████╗██║░░██║
╚═╝░░╚═══╝╚═╝░╚═════╝░░╚═════╝░╚══════╝╚═╝░░╚═╝
demonzz1 Sep 20, 2019 @ 1:12am 
pozdrawiam:=)
Patiro Sep 7, 2019 @ 11:03am 
joł
blamebOb May 12, 2019 @ 4:36pm 
SignedF
PAGO Apr 1, 2019 @ 6:42pm 
DON MATTEO POZDRAWIA WSPÓŁPRACOWNIKA! :D
masked (づ。◕‿‿◕。) Jan 29, 2019 @ 1:14pm 
Pozdro ;)