Úroveň 10 XP 1,110
90 XP pro dosažení 11. úrovně
Odznaky