เลเวล 9 XP 993
7 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา