Úroveň 9 XP 993
7 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky