LUCASTΞA
Lucas   Germany
 
 
WiegehtLeerzeichen?!
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 6 giờ, 51 phút trước
Trưng bày vật phẩm

Hoạt động gần đây

208 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg07
28 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
1,818 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg07
< >
Bình luận
N3onxNexus 2 Thg05 @ 11:38am 
Δ~~Δ
ξ •ェ• ξ
ξ ~ ξ
ξ  ξ
ξ  ⌒~~~~~ 〇
ξ   ,     ξ
ξ ξξ ξ~~~ξ ξ
ξ_ξ ξ_ξ    ξ_ξ
Dat isch Gerald
Er isch in deinem Profil
Er schtalkt disch
LUCASTΞA 4 Thg04 @ 12:21pm 
Betrer than you
NI🅱️🅱️A 4 Thg04 @ 10:22am 
bad at csgo
Robo Harambe 21 Thg06, 2018 @ 6:10am 
...............…………………………._¸„„„„_   ▂ ▪ ▂▄▅▆▇■▀▀〓◣▬ ▪ ■ …
…………………….…………...„--~*'¯…….'\◢▆▇████████▆▃▂  ▪ ■▂▄▃▄▂
………….…………………… („-~~--„¸_….,/ì'◢▇█▀ ¨▂▄▅▆▇██■■〓◥◣▄
…….…………………….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'
……………………¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"
.:.:.:.:.„-^;;.... : : : : : : :: : : : : : :„-"
:.:.:.:.:.:.:.:. ;;..... : : : : : : : ¸„-^¯
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'
:.': : : : :"-„ : : :"\
.:.:.: : : : :" : : : : \,
:.: : : : : : : : : : : : 'Ì
: : : : : : :, : : : : : :/
"-„_::::_„-*__„