Úroveň 5 XP 573
27 XP pro dosažení 6. úrovně
Odznaky