Past丶过去式
China
 
 
:VioletBOOGER:加我好友前在留言板留言或者等级大于10级
:VioletBOOGER:为了证明不是bot一类的,因为总有小广告会加我
:VioletBOOGER
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 13 giờ, 30 phút trước
1 lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
1192 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày thành tựu
493
Thành tựu
1
Trò chơi toàn vẹn
21%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Trò chơi yêu thích
Trưng bày ảnh chụp
Grand Theft Auto V
Trưng bày đánh giá
Đã chơi 19.1 giờ
异性探险家
玩这款游戏是朋友推荐,当时抱着试试的心态入手的游戏。
最终我喜欢上了这个游戏,我在一个人的时间里遨游,做着自己喜欢的事情!
搭建筑,做雕像,飞太空,我可以充分的发挥自己的想象里。我是马上要当父亲的人了。我会让我的孩子也来玩这个游戏的! 前提是(他/她) 也喜欢这样的游戏~ 但我相信(他/她)会喜欢的! 加油!!!
2018/11/25/21:45
8 Thg04 @ 4:52am 
大佬缺好友吗:vanilla2:
瓶子爸爸 8 Thg03 @ 6:57pm 
Hello,i am 沙雕网友 i am a new youtober,emmmmmm编不下去了草
CSMONEY promobot 30 Thg08, 2018 @ 2:56am 
Hello, Popular trading cs go skins site csgolounge tradebot gives to his users Karambit Doppler! Steam unbanned our bots with old items so we giveaway them for free. You should enter promocode on csgolounge. Also if you add csgolounge to nickname you will get 50% discount to first trade! Link to csgolounge at my profile
✪Killer 25 Thg06, 2018 @ 8:49am 
有利谢特
CSMONEY promobot 5 Thg04, 2018 @ 5:41am 
Hello, I can give my PLAYERUNKNOWN's Bandana for all your pubg inventory. I think it's a good offer since Bandana is popular and nice so if you ok just send me trade offer. I will accept your pubg inventory for my Bandana for sure but also can take any other reasonable offer
Pzastyezaker-1736 20 Thg01, 2018 @ 4:49am 
233