kzpwz
kzp   Nanjing, Jiangsu, China
 
 
一个人的命运啊,当然要靠自我奋斗,但是也要考虑到历史的行程.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 3 ngày trước
Trưng bày thành tựu
2,313
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
22%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân
Hướng dẫn yêu thích
Tạo bởi - beeflot, Eric Corleone, vàleesheuan
给买了终极版的同学们的指南。打幻痛前先花一点时间打原爆点会轻松很多。原爆点流程超短但是对幻痛帮助很大。更重要的是,买了不玩不是浪费么:)


[h1] 终极体验版subid购买链接 [/h1]
Trưng bày ảnh chụp
Ori and the Blind Forest: Definitive Edition
1

Hoạt động gần đây

0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg9
0.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg9
4.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg9
¡Venfiw's AutoTradeBot 2 Thg01 @ 11:12pm 
Thanks for trade with me, Have a nice day!!!
2019年1月3日星期4 15:12:18
¡Venfiw's AutoTradeBot 2 Thg01 @ 11:09pm 
Thanks for trade with me, Have a nice day!!!
2019年1月3日星期4 15:9:47
¡Venfiw's AutoTradeBot 1 Thg01 @ 4:58pm 
Thanks for trade with me, Have a nice day!!!
2019年1月2日星期3 8:58:9
Mariko. 24 Thg01, 2018 @ 4:27am 
+rep人超好der
genius192 8 Thg01, 2018 @ 10:24am 
出mount your friends吗
江公补过 11 Thg12, 2017 @ 2:55am 
不要总想着把 批判一番