เลเวล 3 XP 325
75 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 4
เหรียญตรา