เลเวล 24 XP 4,273
227 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 25
เหรียญตรา