РАСПИZДЯЙКА
Мария   Russian Federation
 
 
Я зарегистрировала никнейм! https://nick-name.ru/nickname/id1160292/
Favorite Game

Recent Activity

15,813 hrs on record
last played on Aug 10
206 hrs on record
last played on Aug 10
249 hrs on record
last played on Jul 27
Sh1sha May 6 @ 10:53pm 
добавь пожалуйста))
󠀡󠀡 Feb 8 @ 2:42pm 
……..|::::::::|: : : : : : : : : _„„--~'''''~-„: : : : '|
……..'|:::::::,': : : : : : :_„„-: : : : : : : : ~--„_: |'
………|::::::|: : : „--~~'''~~''''''''-„…_..„~''''''''''''¯|
………|:::::,':_„„-|: : :_„---~: : :|''¯¯''''|: ~---„_: ||
……..,~-,_/'': : : |: :( ͡° ͜ʖ ͡°) : |: : : :|:( ͡° ͜ʖ ͡°)): \..|
……../,'-,: : : : : ''-,_______,-'': : : : ''-„_____|
……..\: :|: : : : : : : : : : : : : :„: : : : :-,: : : : : : : :\
………',:': : : : : : : : : : : : :,-'__: : : :_',: : : : ;: ,'
……….'-,-': : : : : :___„-: : :'': : ¯''~~'': ': : ~--|'
………….|: ,: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : :|
………….'|: \: : : : : : : : -,„_„„-~~--~--„_: :: |
…………..|: \: : : : : : : : : : : :-------(̅_̅_̅_̅((_̅_̲̅м̲̅a̲̅я̲̅i̲̅j̲̅u̲̅a̲̅n̲̅a̲̅̅_̅_̅_̅() ڪے

peter griffin smoking marijuana dubstep
󠀡󠀡 Feb 2 @ 10:43am 
:cutefox:
󠀡󠀡 Jan 30 @ 9:20pm 
:awkward:
󠀡󠀡 Jan 14 @ 1:29pm 
bruh
󠀡󠀡 Jan 4 @ 10:31am 
:steamthis: