Gazi M.K. Atatürk
Mustafa Kemal   Turkey
 
 
IM NOT ORDERING YOU TO FIGHT IM ORDERING YOU TO DIE


Achievement Showcase
8,364
Achievements
2
Perfect Games
29%
Avg. Game Completion Rate
Artwork Showcase
YURTTA SULH,CİHANDA SULH.
Favorite Game
1,534
Hours played
45
Achievements
Screenshot Showcase
Flown 🔱 Aug 25, 2019 @ 2:29am 
1051541451431641621571721571511441234567881234567812345678123678326470547
2999999259923478990124999995689902993413269916749953349999914649932724997
2994567809912568990139956799809929936781467998299634699818991169966144990
2999994569970124995699801323459999012615302799995324993243699019923412993
2994567801993569980299356780239999456725634569974326992644399243992369936
2994567801992689901239967899029939945745315319931253399436998011992349950
2998012345299999388352999991039953991232012479934673289999982640499999415

Step1: Bunlar Rakamlar
Step2: Ctrl and F Yap
Step3: Oraya 9 yaz
Step4: Ve Bu senin için +REPPPP
Lichane Aug 17, 2019 @ 1:55pm 
ATAM İZİNDEYİZ.
:KKOALA:
Lichane Dec 20, 2018 @ 8:23am 
amucuk <3
Cytosine May 31, 2018 @ 6:32am 
ßéLki ; +rep
_____
/_______\
|___[]___| ßir éwimiz yoq...
...__________
/____|____\____
!__@_____@___| ; aRaßamız yoq...
______
/__$__/ paRa désén hich yoq...

aMa......
ßéN yanLız ßasLadım ßu zaLim hayaTa ! éqméqi éRoin , suYu icqi oLarak
ßiLdim! yanımDa ßirtéq aßiLérim warDı... qüN qéLdi , hırsızLıq yaptıq , qün
qéLdi , soqaqLarı atéshe ßıRaktıq qüLüm!!!! séNin isMini duvaRlara
qazıdım ! baqıRdım soqaqLaRda "NéRdésin" diyé.aMa sén qittin , ßéni
unuttuN , Yha ßéNnn ? ßén séNi unutMadım , NoLur qéRi qéL...SéNsiz
öLéceqim ♥♥♥♥♥hin soqaqLarında...ßıRaqma ßéNi!!!
Egeardic May 29, 2018 @ 3:25pm 
+rep best russian in world
XnemiR May 14, 2018 @ 12:33pm 
+rep