Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
38 από 38 (100%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Απρ 2017 στις 8:41

Monster Monpiece Master

Obtained all the achievements!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 6:28

The Adventure Begins...

Started the game for the first time!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 7:06

Kunaguva Cleared

Kunaguva area cleared!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 8:05

Ginuma Cleared

Ginuma area cleared!
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2017 στις 18:28

Hollowlo Cleared

Hollowlo area cleared!
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2017 στις 20:15

Ho Kaido Cleared

Ho Kaido area cleared!
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2017 στις 22:27

Ki Outo Cleared

Ki Outo area cleared!
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Μαρ 2017 στις 2:11

Fukuruko Cleared

Fukuruko area cleared!
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Μαρ 2017 στις 2:40

Okinava Cleared

Okinava area cleared!
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Μαρ 2017 στις 7:28

Tokio Cleared

Tokio area cleared!
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Μαρ 2017 στις 21:14

Si Ku Ork Cleared

Si Ku Ork area cleared!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 6:33

The Thrill Of Victory...

Won a card battle for the first time!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 6:33

The First Card...

Acquired a card for first time!
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2017 στις 23:52

Card Collector

Got 100 kinds of cards!
Ξεκλειδώθηκε στις 3 Απρ 2017 στις 7:12

Compulsive Card Collector

Got 500 kinds of cards!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 6:33

Flawless Victory

Won a card battle with 0 damage!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 6:30

Novice General

Battled for the first time!
Ξεκλειδώθηκε στις 16 Μαρ 2017 στις 23:51

Talkin' 'Bout Training

Trained for the first time!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 7:50

You Got the Touch...

Performed First Crush ♡ rub!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 8:10

Skilled Fingers

First successful First Crush ♡ rub!
Ξεκλειδώθηκε στις 17 Μαρ 2017 στις 0:35

Deft Hands

10 successful First Crush ♡ rubs!
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2017 στις 21:10

Experienced

50 successful First Crush ♡ rubs!
Ξεκλειδώθηκε στις 24 Μαρ 2017 στις 21:09

Rubbing Expert

100 successful First Crush ♡ rubs!
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Μαρ 2017 στις 19:52

Rubbing Master

Irresistible Force
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 8:14

Thrilled Otton

Triggered extreme love!
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2017 στις 18:07

Excited Otton

Triggered extreme love 20 times!
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Μαρ 2017 στις 8:47

Otton Burst!

Triggered extreme love 50 times!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 6:32

Storming the Castle

Attacked castle for first time!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 6:32

Secrets of Fusion

Performed fusion for first time!
Ξεκλειδώθηκε στις 15 Μαρ 2017 στις 7:56

Combat Neophyte

Won 10 offline battles!
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2017 στις 18:21

Average General

Won 30 offline battles!
Ξεκλειδώθηκε στις 18 Μαρ 2017 στις 21:57

Veteran Warrior

Won 50 offline battles!
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Μαρ 2017 στις 9:12

Master Tactician

Won 70 offline battles!
Ξεκλειδώθηκε στις 20 Μαρ 2017 στις 20:12

Legendary Leader

Won 100 offline battles!
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Μαρ 2017 στις 7:04

Hail, Conquering Hero!

Cleared the game!
Ξεκλειδώθηκε στις 19 Μαρ 2017 στις 9:00

10K Titan

Your Rub P stock has exceeded 10000!
Ξεκλειδώθηκε στις 25 Μαρ 2017 στις 9:07

Genius of Love

Triggered extreme love 100 times!
Ξεκλειδώθηκε στις 8 Απρ 2017 στις 8:41

Ladykiller

300 successful First Crush ♡ rubs!