3.3 giờ được ghi nhận
Huy hiệu gravilon
Vertical Platform
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 14 Thg12, 2016 @ 9:19pm