เลเวล 9 XP 956
44 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 10
เหรียญตรา