Úroveň 9 XP 956
44 XP pro dosažení 10. úrovně
Odznaky