เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
45 จาก 97 (46%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 20 ต.ค. 2018 @ 1:38am

Thunders of the Upper Deep

Escape the kraken's clutches
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2018 @ 6:47am

Reaper's Eye

Arrive at Reaper's Eye
ปลดล็อค 20 ต.ค. 2018 @ 9:04am

Gladiator

Become champion of the Fort Joy arena
ปลดล็อค 20 ต.ค. 2018 @ 11:48pm

The Great Escape

Flee Fort Joy for good
ปลดล็อค 20 ต.ค. 2018 @ 9:32am

Walk at Liberty

Remove your Source Collar
ปลดล็อค 21 ต.ค. 2018 @ 5:04am

Abound with Blessings

Face a higher power
ปลดล็อค 21 ต.ค. 2018 @ 5:06am

Spira, Spera

Arrive at the Sanctuary of Amadia
ปลดล็อค 22 ต.ค. 2018 @ 4:31am

A Good and Faithful Servant

Rescue Gareth from Braccus' Armoury
ปลดล็อค 23 ต.ค. 2018 @ 4:37am

His Father's Son

Defeat Alexandar in Fort Joy
ปลดล็อค 20 ต.ค. 2018 @ 11:48pm

Cat's Out of the Bag!

Escort the Black Cat out of Fort Joy
ปลดล็อค 22 ต.ค. 2018 @ 6:16am

The Weird Sister

Kill Radeka
ปลดล็อค 23 ต.ค. 2018 @ 5:24am

Sails That Glance in the Sun

Take command of the Lady Vengeance
ปลดล็อค 23 ต.ค. 2018 @ 5:00am

Scholar of Secret Arts

Welcome Tarquin to the Seekers' service
ปลดล็อค 23 ต.ค. 2018 @ 5:36am

Seascape

Escape Dallis' siege on the Lady Vengeance without killing every minion
ปลดล็อค 23 ต.ค. 2018 @ 5:37am

Heaven's Gate

Enter the Hall of Echoes
ปลดล็อค 23 ต.ค. 2018 @ 5:53am

A Million of Waves

Arrive at Reaper's Coast
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 1:43am

The Meistr

Meet Meistr Siva
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2018 @ 7:37pm

Andabata

Become champion of the Driftwood Arena
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 1:21am

Apprentice

Use your first Source Skill
ปลดล็อค 7 พ.ย. 2018 @ 6:39am

Expert

Unlock your second Source Point slot
ปลดล็อค 8 พ.ย. 2018 @ 5:15am

Master

Unlock your third Source Point slot
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2018 @ 4:39am

Iniquity Forgiven

Set Gareth on a path of reconciliation
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2018 @ 4:08am

Isle of the Gods

Learn of the Council of Seven's location from a higher power
ปลดล็อค 24 พ.ย. 2017 @ 6:52am

Lawyer Up

Learn of the Council of Seven's location from The Advocate
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2018 @ 10:07pm

What's in a Name?

Awaken the corrupted Ancestor Tree on Bloodmoon Island
ปลดล็อค 5 พ.ย. 2018 @ 4:49am

Bridge Over Troubled Waters

Help free Mari from the Voidwoken
ปลดล็อค 10 พ.ย. 2018 @ 1:10am

Cur of Low Degree

Kill Andras, the necromantic dog
ปลดล็อค 24 ต.ค. 2018 @ 5:53am

Kiss of the Spider Woman

Receive Dorotya's kiss
ปลดล็อค 4 พ.ย. 2018 @ 1:12am

Proud Parent

Adopt Peeper
ปลดล็อค 25 พ.ย. 2017 @ 2:18am

Island Hopper

Arrive at the Nameless Isle
ปลดล็อค 13 พ.ย. 2018 @ 5:45am

Back to School

Enter the Academy
ปลดล็อค 12 ม.ค. @ 7:31pm

Get In The Ring

Enter The Arena of the One
ปลดล็อค 13 พ.ย. 2018 @ 5:45am

Chosen

Convince all party members to let you ascend
ปลดล็อค 12 ม.ค. @ 7:31pm

The Wreck of the Titan

Arrive at Arx
ปลดล็อค 21 ต.ค. 2018 @ 4:04am

Arcane Author

Craft a scroll
ปลดล็อค 21 ต.ค. 2018 @ 3:54am

Took a Great Fall

Kill an enemy using Teleportation
ปลดล็อค 5 พ.ย. 2018 @ 5:22am

Skillcrafter

Craft a skill
ปลดล็อค 24 พ.ย. 2017 @ 4:25am

Runemaster

Equip runes to all of an item's available slots
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2018 @ 9:25pm

Spirit Animal

Speak to an animal's spirit
ปลดล็อค 5 พ.ย. 2018 @ 4:49am

Hero

Gain the Hero tag
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2018 @ 11:33pm

Villain

Gain the Villain tag
ปลดล็อค 24 พ.ย. 2017 @ 4:29am

Convincing

Win a persuasion event
ปลดล็อค 16 พ.ค. 2018 @ 6:26am

Thief

Perform a successful theft
ปลดล็อค 9 พ.ย. 2018 @ 3:17am

Grenadier

Craft a grenade
ปลดล็อค 20 ต.ค. 2018 @ 9:34am

Criminal Intent

Get caught breaking the lawA Sheep in Wolf's Clothing

Escort Saheila outside without fighting the Lone Wolves

The Seven Altars

Pray at every altar on the Nameless Isle
5 / 7

The Abysmal Sea

Defeated the Kraken

Cat Person

Rescue Arhu

Sourcerer

Complete the game in Explorer Mode

Godwoken

Complete the game in Classic Mode

Divine

Complete the game in Tactician Mode

Curse Thine Enemies

Use the Curse skill

Venture Forth

Successfully begin a match in Arena Mode

Gather Your Party

Successfully begin a Game Master session

For Honour

Complete the game in Honour Mode
+41

คงเหลือ 41 รางวัลความสำเร็จลับ

รายละเอียดในแต่ละรางวัลความสำเร็จจะแสดงให้เห็นหลังจากปลดล็อคแล้ว