Η λίστα αντικειμένων του Terminator είναι αυτή τη στιγμή ιδιωτική.