เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
29 จาก 29 (100%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2018 @ 5:33am

Scarecrow

Scare away 500 birds
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2018 @ 7:05am

Fox Hunter

Scare away 100 foxes
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2018 @ 3:02am

Wolf Hunter

Scare away 100 wolves
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2018 @ 12:50am

Bunny Hunter

Scare away 100 bunnies
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2018 @ 7:09am

Expander

Buy 5 garden expansions
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2018 @ 1:08pm

Freeholder

Buy 15 garden expansions
ปลดล็อค 29 ธ.ค. 2018 @ 1:42am

Land Owner

Buy 25 garden expansions
ปลดล็อค 1 ม.ค. @ 8:16am

Planter

Have planted a total of 100 plants
ปลดล็อค 1 ม.ค. @ 8:12am

Grower

Have planted a total of 100 bushes
ปลดล็อค 1 ม.ค. @ 8:06am

Landscaper

Have planted a total of 100 trees
ปลดล็อค 1 ม.ค. @ 8:19am

Lots of friends

Have bought a total of 100 animals
ปลดล็อค 1 ม.ค. @ 7:54am

Taking out the trash

Trash 10 items
ปลดล็อค 22 ธ.ค. 2018 @ 11:52pm

Rich

Gather 10k Gold
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2018 @ 7:59am

Wealthy

Gather 100k Gold
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2018 @ 12:22am

Worth a million

Gather 1M Gold
ปลดล็อค 22 ธ.ค. 2018 @ 5:33am

Starting out

Reach level 10
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2018 @ 3:14am

Apprentice

Reach level 50
ปลดล็อค 1 ม.ค. @ 8:47am

Journeyman

Reach level 100
ปลดล็อค 22 ธ.ค. 2018 @ 7:11am

Whack a mole

Bash 50 moles
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2018 @ 2:50am

Entomologist

Collect 500 butterflies
ปลดล็อค 22 ธ.ค. 2018 @ 5:33am

Cameo

The Loot Hero has appeared!
ปลดล็อค 22 ธ.ค. 2018 @ 5:43am

A Real Hero

The Loot Hero bashed a mean critter!
ปลดล็อค 22 ธ.ค. 2018 @ 9:20am

Familiar Face

The Loot Hero have appeared 5 times
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2018 @ 11:49am

Clank Clank Clank

The Loot Hero have appeared 25 times
ปลดล็อค 26 ธ.ค. 2018 @ 6:09am

Loot Farmer

The Loot Hero have appeared 50 times
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2018 @ 8:54am

Looter

Grab gold 100 times from the Loot Hero
ปลดล็อค 24 ธ.ค. 2018 @ 5:40am

Loot Hero

Grab gold 500 times from the Loot Hero
ปลดล็อค 25 ธ.ค. 2018 @ 3:45am

Master Looter

Grab gold 1000 times from the Loot Hero
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2018 @ 5:09am

Ladybug

Collect 10 ladybugs