Úroveň 4 XP 445
55 XP pro dosažení 5. úrovně
Odznaky