Úroveň 11 XP 1,213
187 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky