Úroveň 6 XP 673
27 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky