Arsanec
Cassandra   New York, United States
 
 
PSN- Arsanec
Xbox- SOUL Magic
GTA Social Club- Arsanec
Origin- Arsanecs
Currently Online
Achievement Showcase
371
Achievements
1
Perfect Games
15%
Avg. Game Completion Rate
< >
Comments
KADENCE Nov 23, 2016 @ 8:03pm 
ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy lmao
Norex Jul 27, 2016 @ 6:23pm 
what a loser lol