MzNer
沐终年   Fuzhou, Fujian, China
 
 
知道些什么
Hiện đang rời mạng
Nhiều lệnh cấm trò chơi được ghi nhận | Thông tin
237 ngày từ lần cấm cuối
Trưng bày vật phẩm
Trưng bày ảnh chụp
Z1 Battle Royale
Trưng bày thành tựu
950
Thành tựu
1
Trò chơi phá đảo
31%
Bình quân hoàn thành trò chơi
Trưng bày thành tựu
950
Thành tựu
1
Trò chơi phá đảo
31%
Bình quân hoàn thành trò chơi

Hoạt động gần đây

4.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg10
643 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg10
5.8 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 10 Thg10
< >
Bình luận
Matze 27 Thg06 @ 1:02pm 
add me for a quick talk, i have an offer, i couldnt add you for some reason...
MzNer 14 Thg04 @ 8:16pm 
123456