เลเวล 6 XP 603
97 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 7
เหรียญตรา