Úroveň 6 XP 603
97 XP pro dosažení 7. úrovně
Odznaky