sencetie
xbf
 
 
鹿屋基地 [myfleet.moe]
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 4 ngày trước
Trò chơi yêu thích
12.3
Giờ đã chơi
Trưng bày thành tựu
657
Thành tựu
12
Trò chơi toàn vẹn
44%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

5.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg9
3.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg9
3.1 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg9
jinyanjinyan 17 Thg02, 2018 @ 7:26am 
祝大佬新年快乐,身体健康,财源滚滚,合家幸福
░█░█░█▀█░█▀█░█▀█░█░█░░█▀▄░█▀▀░█░█░█░░█░█░█▀▀░█▀█░█▀█░█░
░█▀█░█▀█░█▀▀░█▀▀░▀█▀░░█░█░█▀▀░█░█░█░░▀█▀░█▀▀░█▀█░█▀▄░▀░
░▀░▀░▀░▀░▀░░░▀░░░░▀░░░▀░▀░▀▀▀░░▀░▀░░░░▀░░▀▀▀░▀░▀░▀░▀░▀░
Yezheyu 16 Thg02, 2018 @ 9:56am 
新年快乐
Favorite Gray 14 Thg02, 2018 @ 5:30am 
2.14情人节快乐,祝你在游戏之余找到个萌萌哒的 大屌 萌妹:Etaria_Plaintive:
sencetie 2 Thg01, 2018 @ 5:28pm 
谢谢 新年好
Favorite Gray 2 Thg01, 2018 @ 6:16am 
:kumiko_cb1:迟到的新年祝福,狗带的网络GG:ElizaHeart:2018大吉大利吃鸡!
key 22 Thg11, 2017 @ 2:30am 
______█████████
______█▄█████▄█
______█▼▼▼▼▼█
_____██▌_______██▌
______█▲▲▲▲▲█
______█████████ 吃了你zzz
_______██_____██