FeitaN
Hiro Shishigami   Japan
 
 
乃 ㄩ 尺 卂 ㄒ
bind "MWHEELUP" "+jump"
bind "MWHEELDOWN" "+jump"
bind "SPACE" "+jump"
Hiện đang rời mạng
Trưng bày ảnh nghệ thuật

Hoạt động gần đây

5,231 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 23 Thg02
2,155 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg02
0.3 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg05, 2019
𝓡𝓲𝓷𝓮 ♡ 21 Thg12, 2019 @ 2:53pm 
Lods
Ocea­n Man 23 Thg08, 2019 @ 5:19am 
added
バイオレット|cs.money 23 Thg08, 2019 @ 5:06am 
Delete CSGO pls
๖̶̶̶ۣζ͜͡Skyrofuerzaぷ 14 Thg06, 2019 @ 11:32pm 
so cute >.<
๖̶̶̶ۣζ͜͡Skyrofuerzaぷ 14 Thg06, 2019 @ 11:32pm 
excellent sucker +rep
☻MMMMMMM™ 21 Thg03, 2019 @ 6:35am 
GAGO KA HA