Huy hiệu Spelunky
Worn Idol
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 7 Thg02, 2017 @ 2:37am
Spelunky Guy
1 trong 8, sê-ri 1
Shopkeeper
2 trong 8, sê-ri 1
Pug Damsel
3 trong 8, sê-ri 1
Tunnel Man
4 trong 8, sê-ri 1
Old Bitey
5 trong 8, sê-ri 1
Alien Lord
6 trong 8, sê-ri 1
Yeti King
7 trong 8, sê-ri 1
Mummy
8 trong 8, sê-ri 1