เลเวล 38 XP 9,220
380 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 39
เหรียญตรา