Úroveň 38 XP 9,221
379 XP pro dosažení 39. úrovně
Odznaky