เลเวล 11 XP 1,213
187 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา