ASD
Mozambique
 
 
⠀Welcome To My Profile :csgox:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Backpack [backpack.tf]
Trade offers ⠀⠀⠀⠀
▸Discord: Nv0a#7856⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀ ғᴇᴇʟ ғʀᴇᴇ ᴛᴏ ᴀᴅᴅ ᴍᴇ :csgob:
Currently Offline
Favorite Guide
Created by -
71 ratings
Hi , I'm Nv0a
Logs [logs.tf]

34.6cm/360

Twitch [www.twitch.tv]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
How to get good at TF2? :showtongue:
Haru no Uta 38 minutes ago 
Hãy từ bỏ tà dâm, từ bỏ thủ dâm, không xem các loại sách báo, không xem các loại băng hình có nội dung kích dục. Sám hối nghiệp chướng đã tạo, quyết từ nay không tái phạm. Thường xuyên niệm Phật để thân tâm được an lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Con xin được sám hối tội nghiệp dâm dục, và ý nghĩ, hành động, nói những lời dâm uế để kích động ý dâm của người khác từ vô lượng kiếp đến nay.
Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Con xin được sám hối tất cả tội chướng của con đã tạo do : Thân, khẩu, ý gây ra từ vô lượng kiếp đến nay. Mong các vị oan gia trái chủ cho con 1 cơ hội, tha thứ cho con, cùng con nhất tâm niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật, cùng đồng sanh về Tây phương cực lạc
Haru no Uta 38 minutes ago 
Sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không thể tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải, lâm nguy khó tránh , nữ sắc suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi.
Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến..
Haru no Uta Aug 7 @ 10:30am 
+rep scammed me out of my gut knife doppler and made me delete csgo... cleared my depression and made me realize life is worth living :steamthumbsup:
Haru no Uta Aug 6 @ 5:39am 
add sex please
Haru no Uta Aug 5 @ 12:36pm 
Minecraft on meth
ASD Jul 29 @ 9:39pm 
D. Deez nuts