3.2 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Way of Hero
Dangerous
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 2 ก.ค. 2018 @ 1:35pm
(0)
The Zombie
1 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Gold Weapon
2 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Good Bush
3 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Green Grass
4 จาก 5 ในชุดที่ 1
(0)
Flashlight
5 จาก 5 ในชุดที่ 1