3.1 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Tap Heroes
Banker
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 5 ก.ค. 2018 @ 2:39am
(0)
Trusky
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Biato
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
(2)
Mushimp
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Warrior
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Mage
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
(0)
Rogue
6 จาก 6 ในชุดที่ 1