V1t0
Ch'ungch'ong-namdo, Korea, Republic of
 
 
No information given.
Currently Offline
Last Online 9 hrs, 47 mins ago

Recent Activity

1,515 hrs on record
last played on Jun 10
3,095 hrs on record
last played on Jun 9
3.4 hrs on record
last played on May 22
< >
Comments
FREISTTER Aug 22, 2018 @ 4:49am 
 | Windows           [-][口][×]|
 | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
 | Windows has detected your♥♥♥♥♥♥♥is small 
 | Is that true ?   
 |  ______  ______  _____  |
 |  |Yes   |  |maybe |   |Yes   |   |
 |   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  |
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
MIKO FLOSO Nov 22, 2015 @ 11:37am 
.._„„„„¸_...…………………………._¸„„„„_
./'.……¯'*~--„…….…………...„--~*'¯…….'\
Ì'ì\,.…_¸„--~~-„)…………… („-~~--„¸_….,/ì'Ì
...'\¯"¯-¸: : : : : ¯"^-„¸….¸„-^"¯ : : : : :¸-¯"¯/'...
…"-,„„¸/' : : : : : : : ¸„„-^"¯ : : : : : : : '\¸„„,-"......
**¯¯¯'^^~-„„„----~^*'"¯ : : : : : : : : : :¸-"..........
.:.:.:.:.„-^" : : : : : : : : : : : : : : : : :„-" "^-„.:.:.:.:.
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: : : : : : : : : : ¸„-^¯:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:
.::.:.:.:.:.:.:.:. : : : : : : : ¸„„-^¯ : : : : .:.:.:.:.:.:.:.::.
:.' : : '\ : : : : : : : ;¸„„-~"¯~-„„¸; : : : : : : : \' : : '.:
:.:.:: :"-„""***/*'ì¸'¯. . Teu. . ¯'¸ì'*\***""„-": ::.:.:
:.': : : : :"-„ : : :"\ . .Rank.... . /": : : „-": : : : :'.:
.:.:.: : : : :" : : : : \, . .Pila . . ,/ : : : : ": : : : :.:.:.
: : : : : :, : : : : :/ . Cruzada . \: : : : : :,: : : : : :