2.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Blood Code
The Tale of Flower
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 25 Thg01, 2017 @ 1:43am
(0)
Sophie
1 trong 11, sê-ri 1
(0)
Leo
2 trong 11, sê-ri 1
(0)
Alison
3 trong 11, sê-ri 1
(0)
Locke
4 trong 11, sê-ri 1
(0)
Dina
5 trong 11, sê-ri 1
(0)
Jesse
6 trong 11, sê-ri 1
(0)
Christ
7 trong 11, sê-ri 1
(0)
Leia
8 trong 11, sê-ri 1
(0)
Jude
9 trong 11, sê-ri 1
(0)
Kilu
10 trong 11, sê-ri 1
(0)
Yuna
11 trong 11, sê-ri 1